KUP W ZESTAWIE I ODBIERZ ZNIŻKĘ 15 % ! WYSYŁKA GRATIS POWYŻEJ 299 PLN !

Szukaj

Dostawa/Zwroty/Wymiana

DOSTAWA

Staramy się abyś nie musiała zbyt długo oczekiwać na nasze produkty,jednakże biorąc pod uwagę,że szyjemy je specjalnie dla Ciebie,to czas realizacji zamówienia może trwać maksymalnie 14 dni roboczych.

Kolejnym etapem jest wysyłka i trwa ona zazwyczaj do 3 dni roboczych.

Nasze paczuszki przesyłamy ,korzystając z firm kurierskich DPD,DHL,UPS oraz InPost .
Koszt dostawy na terenie Polski to:

DPD-18zł

DHL-19zł

UPS-24zł

InPost Paczkomaty-15zł

Istnieje możliwość wysyłki na terenie UE,jednakże prosimy o wcześniejszy kontakt abyśmy przygotowali wycenę przesyłki.

ZWROT

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś.

Robimy co w naszej mocy, żeby sprawić Ci radość i nigdy nie zawieść. 

Zanim postanowisz rozstać się z naszym produktem, pomyśl, czy nie wolałabyś zamienić go na inny. Albo na ten sam, ale zamieniony.

Masz ochotę na coś innego z kolekcji, też świetnie się składa. 

Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie (info@spaceofgrace.pl lub 533 688 054). 

To w końcu Twoja przestrzeń.

Mimo wszystko możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 Możesz sama sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia,które na Twoją prośbę Ci prześlemy .
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    ~~świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

~~Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

~~Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

~~Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

~~Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

~~Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

~~Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

-W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

-Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

-Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

-Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

WYMIANA

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłaś.

Robimy co w naszej mocy, żeby sprawić Ci radość i nigdy nie zawieść.

Zanim postanowisz rozstać się z naszym produktem, pomyśl, czy nie wolałabyś zamienić go na inny. Albo na ten sam, ale zamieniony.

Masz ochotę na coś innego z kolekcji, też świetnie się składa.

Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie (info@spaceofgrace.pl lub 533 688 054).

To w końcu Twoja przestrzeń.


Pamiętaj że masz możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia. 
Wymiana produktu jest możliwa jedynie na produkt znajdujący się aktualnie na stronie internetowej Sprzedawcy.
W celu wymiany produktu wypełnij i podpisz formularz wymiany/zwrotu dostarczony w przesyłce , odpowiednio zabezpiecz przesyłkę, a także dołącz dowód zakupu. 
  Koszt zwrotu produktu do sklepu oraz koszty wysyłki nowego produktu do ponosi Klient.

Wymianie nie podlegają Towary personalizowane , wyprodukowane zgodnie z wytycznymi klienta.
Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania oraz kiedy  nie są uszkodzone i nie noszą śladów użytkowania.

      Koszyk

      Twój koszyk jest pusty.

      Dokonaj swoich pierwszych zakupów